Kari-Out 1/2 lb 印花春卷蜡纸 - 12000/箱

SKU
A02002KT6600110
Kari-Out
US$ 168.75
更多信息
重量54.000000
长度7 Inches
宽度3 Inches
餐饮类型面点
品牌Kari-Out
颜色白色
材质纸质
容量/尺寸1/2 lb.
微波炉适用
绿色环保
烤箱适用
编写您自己的评论
您正在评论:Kari-Out 1/2 lb 印花春卷蜡纸 - 12000/箱
我们发现你可能会喜欢其他商品!